Združenje KUDUS

Predsednica:

Barbara Pokorny, Festival Velenje
03 898 25 80, barbara.pokorny@festival-velenje.si

Strokovni sodelavki:

Silvija Pirtovšek
03 898 25 81, silvija.pirtovsek@festival-velenje.si

Staša Štajnpihler
03 898 25 71, stasa.stajnpihler@festival-velenje.si