26. marec 2018

Letna skupščina Združenja KUDUS v Dolenjskih Toplicah (21. in 22. 3. 2018)

V sredo, 21. in četrtek, 22. marca 2018 je v Dolenjskih Toplicah potekala letna skupščina Združenja KUDUS. Gostil nas je Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice

Program:

  • Sreda, 21. marec 2018

13.00-14.00 Prihod udeležencev in registracija s pogostitvijo

14.00-17.30 Redna skupščina Združenja KUDUS

Dnevni red:

  1. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika.
  2. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
  3. Poročilo komisije za gledališče
  4. Predstavitev in potrditev letnega poročila za leto 2017.
  5. Predstavitev predloga programa dela za leto 2018.
  6. Določitev višine članarine za leto 2018.
  7. Kulturni bazar 2018.
  8. Razno (pripombe, predlogi).

18.00 Ogled čokoladnice in destilarne Berryshka, vas Obrh

19.30 Večerja v gostišču Oštarija

 

  • Četrtek, 22. marec 2018

9.30 Kratek sprehod po Dolenjskih Toplicah in okolici

10.30 Ogled Hudičevega turna in muzeja starih avtomobilov v Soteski