3. marca 2023

Letna skupščina Združenja KUDUS v Novem mestu (14. in 15. 3. 2023)

Letna skupščina Združenja KUDUS bo v torek, 14. in sredo, 15. marca 2023. V Nove mestu nas bo gostil Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

Program:

  • Torek, 14. marec 2023

13.00-14.00 Prihod udeležencev in registracija (Kulturni  center Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto)

14.00-17.00 Redna skupščina Združenja KUDUS

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika.
  2. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
  3. Predstavitev in potrditev letnega poročila za leto 2022.
  4. Določitev višine članarine za leto 2023.
  5. Kulturni bazar 2023.
  6. Izvolitev novih organov Združenja KUDUS.
  7. Plan dela za 2023.
  8. Razno (pripombe, predlogi).

17.30–19.00 – sprejem v novih prostorih Vinske kleti Colnar (Lešnica 8, Otočec), degustacija cvička in domačega kruha iz moke grozdnih pečk s hišnim oljem

19.30 večerja na Turistični kmetiji Šeruga

  • Sreda, 15. marec 2023

9.00–12.00 Voden ogled mesta z lokalnim turističnim vodnikom, vstop na razgledno ploščad v zvoniku kapiteljske cerkve, ogled zbirk Dolenjskega muzeja (Jakčev dom) in frančiškanske knjižnice Novo mesto