7. marca 2022

Letna skupščina Združenja KUDUS v Portorožu (15. in 16. 3. 2022)

Zbor članov Združenja KUDU bo potekal v Portorožu, kjer nas bo v torek, 15. in sredo, 16. marca 2021 gostil Avditorij Portorož.

Program:

  • Torek, 15. marec 2022

13.00-14.00 Prihod udeležencev in registracija v Avditoriju Portorož  (Senčna pot 8 A, 6320 Portorož)

14.00-15.00 Petra Rebec: Digitalizacijo v kulturi in kampanji Nazaj v Portorož in Piran in Naprej v Portorož in Piran

15.00-16.00 Edita Horvat: Problematika uvrstitve direktorjev kulturnih domov v plačne razrede

16.00-18.00 Redna skupščina Združenja KUDUS

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika.
  2. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
  3. Predstavitev in potrditev letnega poročila za leto 2021.
  4. Predstavitev predloga programa dela za leto 2022.
  5. Določitev višine članarine za leto 2022.
  6. Kulturni bazar 2022.
  7. Razno (pripombe, predlogi).

19.30 Večerja v Residence Gold Istra v Padni

  • Sreda, 16. marec 2022

9.30-13.00 Ogled piranskih prireditvenih prostorov (Gledališče Tartini, Tartinijeva hiša – predstavitev projekta Tartini 330, Tartinijevo leto, Mediadom Pyrhani (multimedijski center) in Pastoralno kulturni center Georgios.