Združenje KUDUS – ZDRUŽENJE KULTURNIH DOMOV IN USTANOV SLOVENIJE
Kosovelova ulica 4A, 6210 Sežana

Dav. Št.: 60265230
Mat. št.: 1802429000

Predsednica:
Barbara Pokorny, Festival Velenje
barbara.pokorny@festival-velenje.si

Podpredsednik:

Upravni odbor:
Saša Šepec, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Sasa.Sepec@novomesto.si

Darja Planinc, Kulturni dom Krško
darja.planinc@kd-krsko.si

Brigita Perhavec, Zavod za kulturo, šport in turizem Murska Sobota
perhavecb@gmail.com

Pavla Jarc, Kulturni dom Nova Gorica
direktor@kulturnidom-ng.si

Janja Rehberger
pijar@pijar.si

Špela Pavli Perko, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
spelapperko@dd-trbovlje.si

Goran Završnik, Javni zavod za kulturo Kamnik
Goran.Zavrsnik@domkulture.org

Jan Kern, Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije
imago@siol.net

Nadzorni odbor:

Častno razsodišče:

Strokovna sodelavka Združenja KUDUS:

Člani Združenja KUDUS:

Ustanova Nalsov Poštna št. Mesto
1 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje Kidričeva ulica 2 8210 Trebnje
2 Center za kulturo, šport in prireditve Izola Kraška 1 6310 Izola
3 Festival Velenje Titov trg 4 3320 Velenje
4 Javni zavod Kulturni center Semič Prosvetna ul. 4 8333 Semič
5 Javni zavod Turizem in Kultura Radovljica Linhartov trg 9 4240 Radovljica
6 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija Trg na Stavbah 8 1270 Litija
7 Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje Trg zbora odposlancev 62 1330 Kočevje
8 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina Zdraviliški trg 1 3250 Rogaška Slatina
9 Knjižnica – kulturni center Lendava Glavna ulica 12 9220 Lendava
10 Knjižnica Šentjur OE Ipavčev kulturni center Šentjur Mestni trg  5b 3230 Šentjur
11 Knjižnica Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 20 3240 Šmarje pri Jelšah
12 Knjižnica Velenje Saleška 21 3320 Velenje
13 Kosovelov dom Sežana Kosovelova 4a 6210 Sežana
14 Kulturni center Lojze Bratuž Viale 20 Settembre 85 34170 Gorica/Gorizia
15 Kulturni center Primoža Trubarja Trubarjeva Cesta 13 8310 Šentjernej
16 Kulturni center, delavski dom Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 1 1410 Zagorje ob Savi
17 Kulturni dom Franca Bernika Domžale Ljubljanska 61 1230 Domžale
18 Kulturni dom Gorica Ul.I. Brass 20 34170 Gorica/Gorizia
19 Kulturni dom Krško Trg Matije Gubca 2 8270 Krško
20 Kulturni dom Nova Gorica Bevkov trg 4 5000 Nova Gorica
21 Kulturni dom Slovenj Gradec Francetova 5, p.p. 51 2380 Slovenj Gradec
22 Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož – Portorose Senčna pot 10 6320 Portorož
23 Notranjski regijski park Tabor 42 1380 Cerknica
24 Smejmo se, zavod za kulturne dejavnosti Trg Davorina Jenka 13 4207 Cerklje na Gorenjskem
25 Splošna knjižnica Slovenske Konjice Mestni trg 4 3210 Slovenske Konjice
26 STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško Trg svobode 6 3270 Laško
27 Ustanova IMAGO SLOVENIAE Gornji trg 16 1000 Ljubljana
28 Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje Trg svobode 11a 1420 Trbovlje
29 Zavod za kulturo, šport in turizem Murska Sobota Ulica Štefana Kavčiča 30 9000 Murska Sobota
30 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec Aškerčeva 9a 3310 Žalec
31 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Partizanska cesta 11 9250 Gornja Radgona
32 Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto Novi trg 5 8000 Novo mesto
33 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo
34 Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik Glavni trg 2 1240 Kamnik
35 Zavod Znanje Postojna, javni zavod Kolodvorska cesta 3 6230 Postojna
36 Zveza kulturnih društev Grosuplje Adamičeva cesta 16 1290 Grosuplje
37 Javni zavod Bogenšperk Staretov trg 12 1275 Šmartno pri Litiji