Združenje KUDUS – ZDRUŽENJE KULTURNIH DOMOV IN USTANOV SLOVENIJE
Kosovelova ulica 4A, 6210 Sežana

Dav. Št.: 60265230
Mat. št.: 1802429000

Predsednica:
Barbara Pokorny, Festival Velenje
barbara.pokorny@festival-velenje.si

Podpredsednik:
mag. Brigita Perhavec, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
perhavecb@gmail.com

Upravni odbor:
Saša Šepec, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Sasa.Sepec@novomesto.si

Darja Planinc, Kulturni dom Krško
darja.planinc@kd-krsko.si

Brigita Perhavec, Zavod za kulturo, šport in turizem Murska Sobota
perhavecb@gmail.com

Pavla Jarc, Kulturni dom Nova Gorica
direktor@kulturnidom-ng.si

Janja Rehberger
pijar@pijar.si

Špela Pavli Perko, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
spelapperko@dd-trbovlje.si

Goran Završnik, Javni zavod za kulturo Kamnik
Goran.Zavrsnik@domkulture.org

Jan Kern, Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije
imago@siol.net

Nadzorni odbor:

Častno razsodišče:

Strokovni sodelavki Združenja KUDUS:
Silvija Pirtovšek, Festival Velenje
silvija.pirtovsek@festival-velenje.si

Staša Štajnpihler, festival Velenje
stasa.stajnpihler@festival-velenje.si

Člani Združenja KUDUS:

Ustanova Naslov Poštna št. Mesto
1 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje Kidričeva ulica 2 8210 Trebnje
2 Center za kulturo, šport in prireditve Izola Kraška 1 6310 Izola
3 Festival Velenje Titov trg 4 3320 Velenje
4 Hiša kulture Celje Savinjsko nabrežje 3 3000 Celje
5 Javni zavod Bogenšperk Staretov trg 12 1275 Šmartno pri Litiji
6 Javni zavod Kulturni center Semič Prosvetna ulica 4 8333 Semič
7 Javni zavod Sotočje Medvode Ostrovrharjeva ulica 4 1215 Medvode
8 Javni zavod turizem in kultura Radovljica Linhartov trg 9 4240 Radovljica
9 Javni zavod za kulturo Kamnik Glavni trg 2 1241 Kamnik
10 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija Trg na Stavbah 8 1270 Litija
11 Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik Log 3 1430 Hrastnik
12 Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje Trg zbora odposlancev 62 1330 Kočevje
13 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina Zdraviliški trg 1 3250 Rogaška Slatina
14 Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Glavna ulica 12 9220 Lendava
15 Knjižnica Šentjur OE Ipavčev kulturni center Šentjur Mestni trg 5b 3230 Šentjur
16 Knjižnica Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 20 3240 Šmarje pri Jelšah
17 Knjižnica Velenje Saleška 21 3320 Velenje
18 Kosovelov dom Sežana Kosovelova 4a 6210 Sežana
19 Kulturni center – Delavski dom Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 1 1410 Zagorje ob Savi
20 Kulturni center Lojze Bratuž Drevored 20. septembra 85 34170 Gorica/Gorizia; Italija
21 Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej Trubarjeva cesta 13 8310 Šentjernej
22 Kulturni dom Cerknica, Notranjski regijski park Tabor 42 1380 Cerknica
23 Kulturni dom Franca Bernika Domžale Ljubljanska 61 1230 Domžale
24 Kulturni dom Gorica Ul. I. Brass 20 34170 Gorica/Gorizia; Italija
25 Kulturni dom Krško Trg Matije Gubca 2 8270 Krško
26 Kulturni dom Nova Gorica Bevkov trg 4 5000 Nova Gorica
27 Kulturni dom Slovenj Gradec Francetova 5 2380 Slovenj Gradec
28 Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož – Portorose Senčna pot 8a 6320 Portorož
29 Kulturno društvo Špas teater Slovenska cesta 22b 1234 Mengeš
30 Narodni dom Mežica Trg 4. aprila 4 2392 Mežica
31 Smejmo se, zavod za kulturne dejavnosti, Cerklje na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 Cerklje na Gorenjskem
32 Splošna knjižnica Slovenske Konjice Mestni trg 4 3210 Slovenske Konjice
33 STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško Trg svobode 6 3270 Laško
34 Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Ljubljana Gornji trg 16 1000 Ljubljana
35 Zavod Celeia Celje Krekov trg 3 3000 Celje
36 Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj Ul. Otona Župančiča 1 8340 Črnomelj
37 Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje Trg svobode 11a 1420 Trbovlje
38 Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin (Kinogledališče Tolmin) Dijaška ulica 12c 5220 Tolmin
39 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec Aškerčeva 9a 3310 Žalec
40 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Partizanska cesta 11 9250 Gornja Radgona
41 Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Ulica Štefana Kovača 30 9000 Murska Sobota
42 Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto Novi trg 5 8000 Novo mesto
43 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo
44 Zavod Dežela kozolcev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Šentrupert 5 8232 Šentrupert
45 Zavod Znanje Postojna, javni zavod Kolodvorska cesta 3 6230 Postojna
46 Zveza kulturnih društev Grosuplje Adamičeva cesta 16 1290 Grosuplje