Združenje KUDUS je bilo kot Zveza kulturnih zavodov regionalnega pomena je bilo z Aktom o ustanovitvi ustanovljeno 23. 6. 2006 na pobudo Gojmirja Lešnjaka – Gojca.

Ustanovni člani so bili:

  • Javni zavod Linhartova dvorana Radovljica
  • Javni zavod za kulturo Rogaška Slatina
  • Javni zavod Kosovelov dom Sežana
  • Zavod za kulturo Šoštanj
  • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
  • Knjižnica Velenje
  • Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi

V poslovni register je bilo Združenje vpisano 23. 11. 2007.

Združenje se je 13. 6. 2013 preimenovalo v Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije.

Predsedniki Združenja:

  • Gojmir Lešnjak – Gojc (od ustanovitve do 12. 3. 2012)
  • Janoš Kern (12. 3. 2012 – 6. 5. 2015)
  • Pavla Jarc (6. 5. 2015 – )

Tajnica:
Adrijana Petrinač (od ustanovitve do 6. 5. 2015)

Strokovni sodelavci:
Mateja Poljšak Furlan (6. 5. 2015 – )