8. aprila 2022

Predlog novega razpona delovnega mesta Direktorja kulturnega doma (KD) za uvrstitev v plačni razred z obrazložitvijo

4. aprila 2022 je predsednica Pavla Jarc na resorno ministrsvo naslovila Predlog novega razpona delovnega mesta Direktorja kulturnega doma (KD) za uvrstitev v plačni razred z obrazložitvijo.

Na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije smo namreč zasledili, da je v medresorskem usklajevanju Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Zato je Združenje KUDUS pripravilo predlog novega razpona delovnega mesta Direktorja kulturnega doma (KD) za uvrstitev v plačni razred z obrazložitvijo v upanju, da Ministrstvo za kulturo, kot naše resorno ministrstvo, predlog podpre in predlaga njegovo umestitev v zgoraj omenjeno uredbo. 

Pri predlogu je bilo upoštevano dejstvo, da je najnižja spodnja meja razpona za delovna mesta direktorjev v dejavnosti kulture pri osebah javnega prava, katerih ustanovitelj in pretežni financer je lokalna skupnost oziroma proračun lokalne skupnosti, plačni razred 41.

Ministrstvo naprošamo, da naš predlog preuči in če je le možno, vključi v aktualni predlog sprememb in dopolnitev zadevne uredbe, saj menimo, da bomo le na tak način sledili načelu enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah ter direktorjem kulturnih domov zagotovili enakovredno obravnavo v primerjavi z ostalimi.

Prav tako bomo v nadaljevanju lažje pridobili kandidate za zasedbo delovnega mesta, saj pri omembi nominalne vrednosti plačnega razreda za to delovno mesto, nemalo kandidatov odstopi od vloge za delovno mesto.