18. oktobra 2016

Seznam članov Združenja KUDUS

Seznam članov Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije z naslovi na dan 1. januarja 2018. Vse člane prosimo, da kakršno koli spremembo čimprej sporočijo.

Kdor se želi Združenju KUDUS pridružiti in postati član združenja, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo (obrazec), v kateri izrazi željo postati član združenja in se zaveže, da bo deloval v skladu s Pravili združenja in plačati članarino. Več na http://kudus.si/o-nas/pristopna-izjava/.

 

Ustanova Naslov Poštna št. Mesto
1 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje Kidričeva ulica 2 8210 Trebnje
2 Center za kulturo, šport in prireditve Izola Kraška 1 6310 Izola
3 Festival Velenje Titov trg 4 3320 Velenje
4 Javni zavod Bogenšperk Staretov trg 12 1275 Šmartno pri Litiji
5 Javni zavod Kulturni center Semič Prosvetna ulica 4 8333 Semič
6 Javni zavod turizem in kultura Radovljica Linhartov trg 9 4240 Radovljica
7 Javni zavod za kulturo Kamnik Glavni trg 2 1241 Kamnik
8 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija Trg na Stavbah 8 1270 Litija
9 Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje Trg zbora odposlancev 62 1330 Kočevje
10 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina Zdraviliški trg 1 3250 Rogaška Slatina
11 Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Glavna ulica 12 9220 Lendava
12 Knjižnica Šentjur OE Ipavčev kulturni center Šentjur Mestni trg 5b 3230 Šentjur
13 Knjižnica Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 20 3240 Šmarje pri Jelšah
14 Knjižnica Velenje Saleška 21 3320 Velenje
15 Kosovelov dom Sežana Kosovelova 4a 6210 Sežana
16 Kulturni center – Delavski dom Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 1 1410 Zagorje ob Savi
17 Kulturni center Lojze Bratuž Drevored 20. septembra 85 34170 Gorica/Gorizia; Italija
18 Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej Trubarjeva cesta 13 8310 Šentjernej
19 Kulturni dom Cerknica, Notranjski regijski park Tabor 42 1380 Cerknica
20 Kulturni dom Franca Bernika Domžale Ljubljanska 61 1230 Domžale
21 Kulturni dom Gorica Ul. I. Brass 20 34170 Gorica/Gorizia; Italija
22 Kulturni dom Krško Trg Matije Gubca 2 8270 Krško
23 Kulturni dom Nova Gorica Bevkov trg 4 5000 Nova Gorica
24 Kulturni dom Slovenj Gradec Francetova 5 2380 Slovenj Gradec
25 Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož – Portorose Senčna pot 8a 6320 Portorož
26 Kulturno društvo Špas teater Slovenska cesta 22b 1234 Mengeš
27 Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik Log 3 1430 Hrastnik
28 Smejmo se, zavod za kulturne dejavnosti, Cerklje na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 Cerklje na Gorenjskem
29 Splošna knjižnica Slovenske Konjice Mestni trg 4 3210 Slovenske Konjice
30 STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško Trg svobode 6 3270 Laško
31 Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Ljubljana Gornji trg 16 1000 Ljubljana
32 Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj Ul. Otona Župančiča 1 8340 Črnomelj
33 Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje Trg svobode 11a 1420 Trbovlje
34 Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin (Kinogledališče Tolmin) Dijaška ulica 12c 5220 Tolmin
35 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec Aškerčeva 9a 3310 Žalec
36 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Partizanska cesta 11 9250 Gornja Radgona
37 Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Ulica Štefana Kovača 30 9000 Murska Sobota
38 Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto Novi trg 5 8000 Novo mesto
39 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo
40 Zavod Dežela kozolcev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Šentrupert 5 8232 Šentrupert
41 Zavod Znanje Postojna, javni zavod Kolodvorska cesta 3 6230 Postojna
42 Zveza kulturnih društev Grosuplje Adamičeva cesta 16 1290 Grosuplje