Na podlagi določil veljavnega Zakona o društvih (Ur.l. RS št. 64/2011) je Skupščina Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije dne 15. 6. 2015 sprejela sklep o spremembi pravil Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije:

PRAVILA KUDUS – čistopis 15. 6. 2015