Kdor želi postati član združenja mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo (obrazec), v kateri izrazi željo postati član združenja in se zaveže, da bo deloval v skladu s Pravili združenja in plačati članarino.

Obvezne priloge:

  • Ustanovitveni akt
  • Kratek opis dejavnosti
  • Seznam kulturne infrastrukture, ki jo uporabljate (dvorane, galerije idr.)
  • Statistika obiska za preteklo leto (po področjih dejavnosti)

O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor na prvi seji po sprejemu pristopne izjave.