Združenje KUDUS je bilo kot Zveza kulturnih zavodov regionalnega pomena je bilo z Aktom o ustanovitvi ustanovljeno 23. 6. 2006 na pobudo Gojmirja Lešnjaka – Gojca.

Ustanovni člani so bili:

 • Javni zavod Linhartova dvorana Radovljica
 • Javni zavod za kulturo Rogaška Slatina
 • Javni zavod Kosovelov dom Sežana
 • Zavod za kulturo Šoštanj
 • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
 • Knjižnica Velenje
 • Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi

V poslovni register je bilo Združenje vpisano 23. 11. 2007.

Združenje se je 13. 6. 2013 preimenovalo v Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije.

Predsedniki Združenja:

 • Gojmir Lešnjak – Gojc (od ustanovitve do 12. 3. 2012)
 • Janoš Kern (12. 3. 2012 – 6. 5. 2015)
 • Pavla Jarc (6. 5. 2015 – 14. 3. 2023)
 • Barbara Pokorny (14. 3. 2023 – )

Tajnica:
Adrijana Petrinač (od ustanovitve do 6. 5. 2015)

Strokovni sodelavci:
Mateja Poljšak Furlan (6. 5. 2015 – 19. 4. 2023)